غذای نیمه آماده

غذاهای نیمه آماده به غذاهایی گفته می‌شوند که برای آماده شدن به یک مرحله از پخت یا پردازش عبور کرده‌اند، اما هنوز نیاز به پخت نهایی دارند. این نوع غذاها معمولاً در بسته‌بندی‌هایی ارائه می‌شوند که برای نگهداری و حمل آسان هستند.

بسیاری از غذاهای نیمه آماده شامل پیتزا، برگر، نان و ساندویچ‌هایی هستند که می‌توان آن‌ها را در فر یا مایکروویو گرم کرد. همچنین برخی غذاهای نیمه آماده شامل ماکارونی و پخت‌های آماده شده مثل برنج و قارچ‌های پخته شده می‌شوند که می‌توان آن‌ها را با گرم کردن در حالت فر یا روی قوت‌های گازی گرم کرد.